Konferencia

Jövő idő - mérnökszemmel

Konferencia a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával

A konferencia célja, hogy bemutassa azokat a javaslatokat és ajánlásokat, amelyeket a Magyar Mérnöki Kamara dolgozott ki annak érdekében, hogy az EU-s pályázatok és a hozzájuk kapcsolódó közbeszerzések eredményesebbek legyenek, valamint, hogy ezekben a magyar mérnökök és vállalkozásaik versenyképesen tudjanak részt venni. Az MMK ajánlásait átadja az új parlamentnek és kormánynak.

Program

10.00 - 10.10              Köszöntő
                                 Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke

10.10 - 10.30              Megnyitó
                                 Tarlós István, építőmérnök, a Fidesz budapesti frakciójának vezetője

10.30 - 11.15              EU-s pályázatok, közbeszerzés

Ajánlások a közpénzek és az Európai Uniós források hatékony felhasználásának feltételeire: az intézményrendszer jobbítására, a megfelelő szakértelem garantálására, az időveszteség kiküszöbölésére, a projektek kiválasztásánál a projekt műszaki tartalmának meghatározására, az életciklus költségek figyelembevételére, a jó előkészítés elemeire.

A Magyar Mérnöki Kamara szükségesnek tartja a közbeszerzési gyakorlat jelentős módosítását, a túlszabályozottság megszüntetését. Kidolgozta a sikeres közbeszerzésekhez elengedhetetlen ajánlati terv részleteit, az értékelési eljáráshoz a valós költségtartomány biztosítását, az összességében legkedvezőbb ajánlatok kiválasztási szempontjait, a közbeszerzésben szereplő feladatok egyértelmű leírását.

Előadók:
Szalóki Flórián, EU-tanácsadó, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Keszthelyi Tibor, közlekedéstervezési igazgató, FŐMTERV Zrt.
Éhn József, ügyvezető igazgató, Víz-Inter Mérnökiroda

11.15-12.00                A mérnök, mint vállalkozó helyzetének javítása

Az MMK javaslatot dolgozott ki a mérnöki kis- és közepes vállalkozások helyzetét javító adózási és pénzügyi jogszabályok módosítására, amely valódi javulást eredményezhet a mérnöki szolgáltatások versenyképességében. A javaslat csomag külön foglalkozik a mérnök-vállalkozó, a kkv-k védelme érdekében szükséges jogszabály-változásokkal.

A kamara fontosnak tartja a piacképes együttműködési formák kialakítását, a mérnök-műhelyek erősítését, piacképes társulások támogatását. A hazai mérnöki tudás export termékké formálása, az uniós és harmadik országbeli piacra jutás támogatása az egész ország érdeke, ezért a közszektor támogatása elengedhetetlen.

Előadók:
Janitsáry Iván, ügyvezető igazgató, Consultant Mérnöki Iroda
Pázmándi Tibor, ügyvezető igazgató, Infoplan Mérnökiroda
Várady Tamás, ügyvezető igazgató, Közlekedés Tervező Kft.

12.00 - 12.30             Kérdések, vélemények

12.30 - 13.30             Ebéd

13.30 - 14.15             Szabványosítás

A szabvány a műszaki fejlesztés egyik eszköze. „Aki szabványosít, azé a piac." A Magyar Mérnöki Kamara sokat tett azért, hogy tagjai számára a szabványokhoz való hozzáférés, az ez irányú tudás jobb legyen, azonban a jelenlegi országos gyakorlatot elfogadhatatlannak tartja, ezért részt kíván venni egy jobb intézmény és eljárási rend kidolgozásában, majd annak működtetésében, a hazai és az európai szabványalkotásban.

Előadók:
Dr. Scharle Péter, egyetemi tanár, az MMK Szabványügyi Bizottságának elnöke
Dr. Liska András, a HBMMK elnöke, Magyar Szabványok Visszavonhatóságát Vizsgáló Bizottság elnöke
Dr. Farkas György, tanszékvezető egyetemi tanár (BME), MSZT Műszaki Bizottság elnöke

14.15 - 14.45             Kérdések, vélemények

14.45 - 15.00             Zárszó