Author's

Balázs Zoltán

Szerzői oldal

Balázs Zoltán

ELVÁLIK

A szabad, demokratikus választásoknak még akkor is van valami fölemelő hangulata, ha már sorrendben az ötödikre készülünk, s ha egyébként minden rizikó nélkül kimondható, hogy nincs olyan polgár széles e hazában (arról a hazáról már nem is beszélve), aki ne csalódott volna már jókorát politikusokban, pártokban, polgártársaiban. Mégis, csak az általános választás az, amelyben a politikai közösség többségi és kisebbségi akarata minden szakértői értelmezéstől mentesen, brutális őszinteséggel feltárul; amelyben a tetteket megítélik, az ígéreteket lemérik; s amely a közösség sorsának történelmi távlatból nézve is fölismerhető fordulata. Meg aztán személyes sorsok is kockán forognak, a nagy látványosság éppen ebből áll majd: a bukásból és a dicsőségből.

Balázs Zoltán | 2006.02.02., csütörtök 14:06

0

DEVIZAHITELES KORMÁNYZÁS

A magyar kormány szerint a magyar devizaadósság kockázatának fölértékelése "újabb ösztönzés" a megkezdett lépéssorozat folytatására. Azt hiszem, ez a maximum, amit úgy kommunikatíve ki lehetett hozni ebből az arculcsapásból, jóllehet a kényszeredett vigyor még így is inkább szánalmat kelt, mint elismerést a kommunikációs képességek iránt.

Balázs Zoltán | 2005.12.15., csütörtök 14:09

0

1981: A HUSZONÖT ÉVES ÉVFORDULÓ

A huszonötödik évfordulón, 1981-ben is voltak megemlékezések. A Szabad Európa Rádió korabeli felvételeket közölt, ami számomra, akkori tizenöt éves gimnazistának maga volt a reveláció. Máig a legmegrázóbb élményeim közé tartozik. De a Rendszer is megemlékezett. Ezt - fura történelmi fintor - szintén csak felvételről hallgattam meg, tizenhat évvel később.

Balázs Zoltán | 2005.10.27., csütörtök 16:57

0

Az alkotmányosság hagyománya

Nagyon vázlatosra fogva a dolgot, a modern kori nyugati politikai gondolkodást az alkotmányossággal kapcsolatban három alaptapasztalat formálta. Az egyik az angol politikatörténet velejét adja: a különböző politikai, vallási és társadalmi-gazdasági erők egymással vívott csatáinak eredményeit különböző törvények és dokumentumok rögzítik, amelyek egyetlen hosszú és érvényben lévő alkotmány fejezeteinek tekinthetők. A másik a francia tapasztalat, amely eredetileg az angol tapasztalatok rövidre zárása és elvekké alakítása, majd gyakorlatba ültetésének megkísérlése, gyakran forradalmi eszközökkel; illetve a "legjobb" megoldás, azaz egyetlen és végső szöveg lankadatlan keresése.

Balázs Zoltán | 2005.09.01., csütörtök 12:20

0

A POLITIKUS ÉS A KÖZGAZDÁSZ

Az elmúlt hetek belpolitikáját a parlamenti macerabizottságok érdektelenségbe fulladó ténykedése helyett egyre inkább valamiféle gazdaságfilozófiai vitaszerűség vette át. Számok, előrejelzések, összehasonlítások, táblázatok jelennek meg a lapokban. Egyes nagy tekintélyű közgazdászok ugyan szoktak röpiratokat, komplett reformjavaslatokat is közzétenni, de eddig még senkinek sem sikerült politikai témává avanzsálnia. A politika világának, hiába, megvannak a maga örvényei és zúgói, s nincs az a politikai szakértő, aki előre meg tudná mondani, mikor melyik téma keveredik a fősodorba.

Balázs Zoltán | 2005.07.28., csütörtök 17:18

0

Csontvázak

TOMKA FERENC: HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖKKÉRDÉS. Szent István Társulat, Budapest, 2005. Ára: 1900 Ft.

Balázs Zoltán | 2005.06.09., csütörtök 16:45

0

Mire való az alkotmány?

A határozott francia és holland nemnek nyilvánvalóan ezer oka van, helyesebben ezerféle nemet kellene megkülönböztetnünk, köztük jobb- és baloldaliakat, liberálisokat és konzervatívokat egyaránt. Bizonyos értelemben azonban éppen ez, vagyis az elutasítás okainak áttekinthetetlen sokasága a bukás lényege vagy integratív oka. A másik oldalról nézve úgy kell fogalmaznunk, hogy az alkotmányos szerződés szerzői (a Konventben ülő és az őket erre felhatalmazó politikai elit) feladatukat végzetesen félreértették.

Balázs Zoltán | 2005.06.09., csütörtök 10:42

0

Áldozat

Vannak képek, amelyek közösségek és egyének sorsa szempontjából egyaránt sokat mondanak, ráadásul nem kötődnek kizárólag egyetlen világnézethez, politikai ideológiához, történelmi korszakhoz sem. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a különféle felfogások és megközelítésmódok ugyanúgy és ugyanarra használják ezeket a képeket. Ezért fontos, hogy tisztázzuk, mikor mit jelentenek. Ilyen kép az áldozat is.

Balázs Zoltán | 2005.05.05., csütörtök 10:29

0

HOL VAN A VÍZVÁLASZTÓ?

A mai magyar konzervativizmus és a mai magyar jobboldal viszonyának tisztázása egyre kevésbé tűr halasztást. Nem a pártpolitika - az későbbi ügy -, hanem a szellem szintjén. Ezt három döntő jelentőségű tény teszi indokolttá.

Balázs Zoltán | 2004.12.23., csütörtök 11:28

0
1 2

Szerzők /